JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa / Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Välkommen till Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Laholms kommun. EMI är en del av verksamhetens Enheten Elevhälsa. Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare på de olika skolorna inom de tre spåren Våxtorp, Lagaholm och Veinge. EMI är frivillig och kostnadsfri.

Hälsofrämjande arbete

En viktig del av vårt arbete är hälsofrågorna. De finns med i allt från samtalen med eleverna till deltagandet i skolans elevhälsoarbete. Vi arbetar för att stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsa samt för att skapa goda och stödjande miljöer i skolan.

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid dessa följs barnens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Besök hos skolläkaren erbjuds vid behov. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, difteri, stelkramp, kikhosta och HPV (livmoderhalscancer) erbjuds under skoltiden.

Elevhälsoteam

Skolsköterskor och skolläkare står för medicinsk kompetens i skolans Elevhälsoteam. I teamen finns även pedagogisk, psykologisk och social kompetens.  Teamen arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan. Teamens uppgift är också att ge stöd vid inlärningssvårigheter och annat som kan påverka skolsituationen och lärandet.  

Samverkan

EMI tillsammans med barn och föräldrar samverkar vid behov med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar.

Sekretess

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda barns och föräldrars integritet.

Du som vårdnadshavare är naturligtvis alltid välkommen att följa med ditt barn till skolsköterskan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 18 september 2019