Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa / Elevhälsans medicinska insats / Rutiner för elevhälsans medicinska del

Rutiner inom elevhälsans medicinska insats

Rutiner finns för elevhälsans medicinska insats i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiet och gymnasiesärskola i Laholms kommun. Kontrollelever kallas enligt riktlinjer och efter behov.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 18 september 2019

Kontakt

Tf chef för enheten Elevhälsa

Ann Lundh
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 30
Mobil: 072-541 91 60

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI) samt skolsköterska

Maria Larsson
Direkt: 0430-155 86
Mobil: 070-356 98 93