Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Grundsärskola

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Grundsärskola

Förstora bilden - från specialenheten.jpg

Elever från specialenheten.

I Laholms kommun finns grundsärskola för elever i årskurs 1-9. Grundsärskolans verksamhet är förlagd på tre skolenheter i Laholms tätort; Lagahöjdsskolan, Parksskolan, Lagaholmsskolan. Till höger hittar du specialenhetens hemsida.

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada. Den obligatoriska grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskolan.

Grundsärskola

I grundsärskolan går eleverna med lindrig utvecklingsstörning. Här anpassas utbildning för att så långt som möjligt motsvara den utbildning som grundskolan ger. Målsättningen i grundsärskolan är att alla elever skall utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Varje elev har sin egen individuella utvecklingsplan, IUP. Eleverna i grundsärskolan läser enligt den nationella kursplanen för grundsärskolan.

Träningsskola

Träningsskolan är till för dem som inte kan gå i grundsärskolan. Undervisningen i träningsskolan utgår inte från enskilda ämnen, utan istället används fem ämnesområden, estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Heléne Pennman
Sidan granskad den 18 december 2019