Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Grundsärskola / IUP Individuell utvecklingsplan

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Individuell utvecklingsplan med skriftligt omdöme

Alla elever i grundsärskolan får skriftliga omdömen i de ämnen som eleven har läst. Omdömena får eleven minst en gång per termin i samband med utvecklingssamtalet. I omdömdet ska läraren på ett tycligt sätt beskriva var eleven befinner sig i sin utveckling. De skriftliga omdömena baseras på de mål eleven har haft i sin planering i respektive ämne. I omdömena ska det tydligt framgå vilka elevens styrkor är och vad eleven behöver utveckla. De ska vara ett stöd för elevens fortsatta lärande.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Heléne Pennman
Sidan granskad den 28 mars 2019