Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Ahlaskolan F-3

Ahla skola F-3

Förstora bilden - Barn_Ahlaskolan_2007.jpg

Ahlaskolan är en F-3 skola med 80 elever läsåret 2018-2019 och undervisningen bedrivs i åldershomogena klasser. Fritidshemmet Sunnanäng är en integrerad del av skolan där barnen bjuds på uppskattade aktiviteter.

Ahlaskolan är en del av Veingespåret och efter genomförd omorganisation i kommunen ingår skolan i samma rektorsomårde som Knäredskolan. Rektors ledningsgrupp och den fackliga samverkansgruppen företräder de två enheterna Samarbete sker med skolorna i spåret bland annat genom gemensamma arbetsplatsträffar och studiedagar. Eleverna får sin fortsatta skolgång på Veingeskolan och det finns en gemensam elevhälsoorganisation.

Tillsammans berörs skolorna av gemensamma mål och visioner.

Skolan ligger i en vacker miljö vilket bidrar till en lugn och trygg atmosfär. Den natursköna skolgården stimulerar till lek.

Skolan har en hälsofrämjande inriktning, rörelser och lek är betydelsefulla moment i vardagen.

Nya utmaningar

Med bakgrund av de stora förändringar i skolans uppdrag som den nya läroplanen LGR 11, och övriga nya styrdokument medför har skolans utvecklingsarbete koncentrerats till att införa detta parallellt med framtagandet av en ny gemensam vision. Dessutom prioriteras IT och basfärdigheter i rektors övergripande målsättning.

Vår vision

På vår skola råder trygghet, glädje och lust att lära

Tillsammans ger vi alla barn möjlighet att växa

Besöksadress och telefonnummer:

Tfn: 0430-152 18, 152 17
Besöksadress: Ahla, 312 93 Laholm
Postadress: Laholms kommun, Ahla skola, 312 80 Laholm. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Jönsson
Sidan granskad den 14 februari 2019

Kontakt

Rektor

Gisela Berg Rudolfsson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-320 44 76

Skoladministratör Veingespåret

Malin Jönsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 75
Mobil: 072-204 53 96

Skoladministratör Veingespåret

Monika Hellberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 75
Mobil: 073-025 42 43