JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Ahlaskolan F-3

Ahla skola F-3

Ahlaskolan är en F-3 skola med 70 elever läsåret 2021-2022 och undervisningen bedrivs i åldershomogena klasser. Fritidshemmet Sunnanäng är en integrerad del av skolan där barnen bjuds på uppskattade aktiviteter.

Ahlaskolan är en del av Veingespåret och ingår skolan i samma rektorsomårde som Knäredskolan. Rektors ledningsgrupp och den fackliga samverkansgruppen företräder de två enheterna Samarbete sker med skolorna i spåret bland annat genom gemensamma arbetsplatsträffar och studiedagar. Eleverna får sin fortsatta skolgång på Veingeskolan och det finns en gemensam elevhälsoorganisation.

Tillsammans berörs skolorna av gemensamma mål och visioner.

Skolan ligger i en vacker miljö vilket bidrar till en lugn och trygg atmosfär. Den natursköna skolgården stimulerar till lek.

Skolornas e-tjänster

Nya utmaningar

Med bakgrund av de stora förändringar i skolans uppdrag som den nya läroplanen LGR 11, och övriga nya styrdokument medför har skolans utvecklingsarbete koncentrerats till att införa detta parallellt med framtagandet av en ny gemensam vision. Dessutom prioriteras IT och basfärdigheter i rektors övergripande målsättning.

Vår vision

På vår skola råder trygghet, glädje och lust att lära

Tillsammans ger vi alla barn möjlighet att växa

Besöksadress och telefonnummer:

Tfn: 0430-152 18, 152 17
Besöksadress: Ahla, 312 93 Laholm
Postadress: Laholms kommun, Ahla skola, 312 80 Laholm. Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Jönsson
Sidan granskad den 18 mars 2022