Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Blåkullaskolan F-3

Blåkullaskolan F-3

På skolan finns tre årskurser 1-3 samt en förskoleklass. Här finns även skolbarnomsorg (fritids).

Samverkan mellan förskola och skola sker bland annat med gemensam gymnastik, simhallsbesök och temaarbete. Samarbetet vidareutvecklas under läsårets gång.

På Blåkullaskolan arbetar personalen för:

  • att barnen skall känna att det råder ett positivt och tillåtande klimat som främjar lärande
  • att motverka det grova språket, att förebygga mobbing, att eleverna skall få använda alla sina sinnen i en pedagogisk mångfald och skapande verksamhet, att föräldrarna skall känna sig delaktiga i verksamheten och ha inflytande
  • att utveckla lärandet på ett lustfyllt sätt och lyfta bokens betydelse (verksamhetsplan)

Besöksadress och telefonnummer: 

Tfn: 0430-154 87
Besöksadress: Västerleden 60, 312 33 Laholm
Postadress: Laholms kommun, Blåkullaskolan, 312 80 Laholm

Blåkullaskolan tfn:
0430-154 71

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Strid Helgesson
Sidan granskad den 31 augusti 2017

Kontakt

Rektor

Eva Karlberg Magnusson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-329 45 76

Skoladministratör

Maria Strid Helgesson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 09

Dokument

Länkar