Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Genevadsskolan F-3

Genevadsskolan F-3

Genevadsskolan är en F-3 skola med 50 elever läsår 2018-2019. Skolan som är över 100 år har renoverats och inrymmer idag moderna och ändamålsenliga lokaler. Fritidshemmet Blixten är en integrerad del av skolan. Sedan höstterminen 2011 är även en förskoleavdelning Stjärnan med femåringar lokaliserad till skolan.

Genevadsskolan är en del av Veingespåret. Samarbete sker med skolorna i spåret och när eleverna avslutat åk 3 får de sin fortsatta skolgång på Veingeskolan. Det finns en ocksågemensam elevhälsoorganisation.

Tillsammans berörs skolorna av gemensamma mål och visioner.

Genevadsskolan som ligger mitt i byn har en väl tilltagen skolgård och nära till naturen vilket erbjuder möjligheter till utomhuspedagogik, idrott och hälsa samt rastaktiviteter.

Nya utmaningar

Med bakgrund av de stora förändringar i skolans uppdrag som den nya läroplanen, LGR 11, och övriga nya styrdokument medför har skolans utvecklingsarbete koncentrerats till att införa detta parallellt med framtagandet av en ny gemensam vision. Dessutom prioreiteras IT och basfärdigheter i rektors övergripande målsättning

Vår vision

På vår skola råder trygghet, glädje och lust att lära

Tillsammans ger vi alla barn möjlighet att växa

Besöksadress och telefonnummer:

Besöksadress: Skolgatan 2, 312 40 Genevad
Postadress: Laholms Kommun, Genevadsskolan, 312 80 Laholm Tfn:0430-150 00

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Jönsson
Sidan granskad den 14 februari 2019

Kontakt

Rektor F-6

Mia Janerdal
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 60
Mobil: 070-258 38 24

Skoladministratör Veingespåret

Monika Hellberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 75
Mobil: 073-025 42 43

Skoladministratör Veingespåret

Malin Jönsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 75
Mobil: 072-204 53 96