Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Glänningeskolan F-3

Glänningeskolan F-3

Förstora bilden - Glänningeskolan.jpg

Glänningeskolan

Glänningeskolan ligger i Trädgårdsstaden och undervisningen bedrivs i  åldershomogena klasser.

Skolan organiseras efter barnens behov. Utifrån sina förutsättningar ges de möjlighet att lära sig på många olika sätt.

Den gemensamma skoldagen sträcker sig från klockan 8 till 13.

Skolan prioriterar daglig utevistelse. Därutöver finns fritidsverksamhet före och efter skolans slut.

Lustfyllt lärande

Personalen - lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare - arbetar tillsammans i arbetslag. De har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål, innehåll och uppläggning och verkar för att skolgången skall vara lärande och intressant. Glänningeskolan skall vara en lärande och trygg arbetsplats för såväl barn som vuxna.

Föräldrars delaktighet och inflytande diskuteras.

Besöksadress och telefonnummer:

Tfn: 0430-150 93, 150 95, 150 96
Besöksadress: Timjangången 2, 312 36 Laholm
Postadress: Laholms kommun, Glänningeskolan, 312 80 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Nadja Sahlin
Sidan uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakt

Rektor

Anitha Tillman
Växel: 0430-150 00
Mobil: 073-022 15 80

Bitr. rektor

Camilla Nilsson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 072-251 67 22

Skoladministratör

Nadja Sahlin
Direkt: 0430-150 14
Mobil: 072-227 45 85

Dokument

Länkar