Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Hishultsskolan F-6 / Föräldraråd

Föräldraråd har vi på båda enheterna i ett 1-12 års perspektiv

Föräldrarådets syfte och föräldrarnas inflytande i enlighet med styrdokumenten

  • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen
  • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande
  • att vårdanshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten
  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans/skolans personal och barnens familjer
  • föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan/skolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år
  • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lena Broberg
Sidan uppdaterad den 17 september 2019