Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Hishultsskolan F-6 / Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

Enligt gällande lagstiftning får inte diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever förekomma. I lagen (2006:67), som omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning, förtydligas skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning.

Målinriktat arbete

Det understryks också att verksamheterna ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Dessutom ska varje verksamhet ha en likabehandlingsplan. Här ska planerade åtgärder redovisas. Planen ska ses över och följas upp varje år, samt vara ett ”levande” dokument som används i den dagliga

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lena Broberg
Sidan uppdaterad den 17 september 2019