Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Knäredsskolan F-6

Knäredsskolan F-6

Knäredsskolan

Knäredsskolan är en F-6 skola med 130 elever läsåret 2018-2019. Fritidshemmet Kroken är en integrerad del av verksamheten.

Knäredsskolan är en del av Veingespåret och efter genomförd omorganisation i kommunen ingår skolan i samma rektorsområde som F-3 skolan Ahla. Samarbetet inom rektorsområdet sker bland annat genom gemensamma arbetsplatsträffar och studiedagar men även genom att rektors ledningsgrupp och den fackliga samverkansgruppen företräder de tre enheterna. Samarbete sker även med Veingeskolan där eleverna får sin fortsatta skolgång och det finns en gemensam elevhälsoorganisation.

Tillsammans berörs skolorna av gemensamma mål och visioner.

Knäredsskolan är belägen nära naturen och har stora områden att utnyttja för såväl utomhuspedagogik, idrott och hälsa samt rastaktiviteter.

Nya utmaningar

Med bakgrund av de stora förändringar i skolans uppdrag som den nya läroplanen, LGR 11, och övriga nya styrdokument medför har skolans utvecklingsarbete koncentrerats till att införa detta parallellt med framtagandet av en ny gemensam vision. Dessutom prioriteras IT och basfärdigheter i rektors övergripande målsättning

Vår vision

På vår skola råder trygghet, glädje och lust att lära

Tillsammans ger vi alla barn möjlighet att växa

Besöksadress och telefonnummer:

Tfn: 0430-158 38, 158 40
Besöksadress: Sjöaredsvägen 17, 312 51 Knäred
Postadress: Laholms kommun, Knäredsskolan, 312 80 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Jönsson
Sidan granskad den 14 februari 2019

Kontakt

Rektor

Gisela Berg Rudolfsson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-320 44 76

Skoladministratör Veingespåret

Malin Jönsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 75
Mobil: 072-204 53 96

Skoladministratör Veingespåret

Monika Hellberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 75
Mobil: 073-025 42 43