JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Knäredsskolan F-6

Knäredsskolan F-6

Skolans hemsida

Nyheter, schema, matsedel med mera hittar du på skolans hemsida. 

Länk till skolans hemsida

Se även www.grundskolalaholm.se


Om skolan

Knäredsskolan är en F-6 skola med ca140 elever läsåret 2021-2022. Fritidshemmet Kroken är en integrerad del av verksamheten.

Knäredsskolan är en del av Veingespåret och efter genomförd omorganisation i kommunen ingår skolan i samma rektorsområde som F-3 skolan Ahla. Samarbetet inom rektorsområdet sker bland annat genom gemensamma arbetsplatsträffar och studiedagar men även genom att rektors ledningsgrupp och den fackliga samverkansgruppen företräder de tre enheterna. Samarbete sker även med Veingeskolan där eleverna får sin fortsatta skolgång och det finns en gemensam elevhälsoorganisation.

Tillsammans berörs skolorna av gemensamma mål och visioner.

Knäredsskolan är belägen nära naturen och har stora områden att utnyttja för såväl utomhuspedagogik, idrott och hälsa samt rastaktiviteter.

 

Nya utmaningar

Med bakgrund av de stora förändringar i skolans uppdrag som den nya läroplanen, LGR 11, och övriga nya styrdokument medför har skolans utvecklingsarbete koncentrerats till att införa detta parallellt med framtagandet av en ny gemensam vision. Dessutom prioriteras IT och basfärdigheter i rektors övergripande målsättning

Vår vision

På vår skola råder trygghet, glädje och lust att lära

Tillsammans ger vi alla barn möjlighet att växa

Besöksadress och telefonnummer:

Tfn: 0430-158 38, 158 40
Besöksadress: Sjöaredsvägen 17, 312 51 Knäred
Postadress: Laholms kommun, Knäredsskolan, 312 80 Laholm

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: HNV
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Jönsson
Sidan granskad den 16 september 2021