Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Parkskolan F-6

Parkskolan F-6

Parkskolan i Laholm.

Mitt i Laholm, på höjden intill Stadsparken, ligger Parkskolan. Den är kommunens största skola för årskurserna F-6. Det centrala läget i staden gör att vi har nära till olika inrättningar, men även till den omgivande naturen och detta försöker vi nyttja i skolarbetet.

På skolan bedrivs undervisning med god tillgång till modern teknik och hjälpmedel. Vi har lärare med behörighet i alla ämnen, även de praktiskt estetiska ämnena och skolan har en egen specialpedagog. Vi hyser även en språkgrupp, där vi har en verksamhet som vänder sig till våra elever med annat modersmål.

Parkskolans fritidshem bedriver sin verksamhet från tidig morgon till kväll. Fritidshemmet är uppdelat i flera olika avdelningar. I samband med öppningar och stängningar, samt vissa lov, samordnas dock verksamheten.

Samverkar

Kunskap och kultur samverkar i vår vardag. Den mångfald som finns i vårt samhälle och därmed på vår skola, ser vi som en stor tillgång – det är något vi uppskattar och tar tillvara på. Med detta följer också att vi arbetar aktivt med respekt och förståelse för att människor är olika och har olika förutsättningar.

Parkskolan är en lugn och trygg skola, där vi strävar efter att möta elevernas nyfikenhet och kreativitet för att skapa lust till lärande. Välmående och trygga elever, med goda kunskaper, är det vi vill lämna ifrån oss.

Dokument

Dokumentet Plan mot diskriminering och kränkande är under revidering.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm

Postadress: Laholms kommun, Parkskolan, 312 80 Laholm

Personalrum: 150 16

Fritids: Solen 150 08, Månen 154 39, Stjärnan 150 45

Sjukanmälan: 010-888 70 50

Björken: 150 11

Mejladress till samtlig personal är:
förnamn.efternamn@edu.laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Nadja Sahlin
Sidan granskad den 13 februari 2019

Kontakt

Rektor

Petra Filipsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-150 01
Mobil: 070-280 66 14

Biträdande rektor

Pia Wahlström
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-150 15
Mobil: 072-228 63 44

Skoladministratör

Nadja Sahlin
Direkt: 0430-150 14
Mobil: 072-227 45 85

Dokument

Länkar