Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Skottorpsskolan F-6

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Skottorpsskolan F-6

Skottorpsskolan

Skapande och kreativ

Skottorpsskolan är en skapande och kreativ skola som stimulerar till, och framkallar, handlingskraft hos varje barn. Det ger oss positiva, produktiva och idérika elever.

Skolan erbjuder en trygg och trivsam lärandemiljö med hög kvalité på undervisningen i ändamålsenliga lokaler.

Helhetssyn

Eleven står i centrum, skolan har en helhetssyn på barns lärande och har god samverkan med föräldrarna.

Personalen är engagerad, besitter ett brett kunnande och arbetar målinriktat i arbetslag utifrån ett undersökande och kreativt perspektiv.

I anslutning till skolan finns ett ekolandskap, som elever, föräldrar och personal utvecklat gemensamt.

Fritidshem och förskola

På skolan finns fritidshem med samma personal som i skolan, vilket ger kontinuitet under barnets hela skoldag.

I byggnaden intill ligger Mumindalens förskola med vilken vi har ett bra samarbete.

 

 

 
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Bodil Nordlund
Sidan granskad den 28 november 2019

Kontakt

Rektor

Jeanette Hafström
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 64
Mobil: 070-662 56 14

Besöksadress

Lärarevägen 20

31205 Skottorp

Telefon Skottorpsskolan

0430-26666

Telefon Stjärnans fritidshem

0430-26668, mobil 070-336 87 10

Fritidsklubben

076-516 77 86

Postadress

Laholms kommun

Skottorpsskolan

312 80 Laholm

Skoladministratör

Bodil Nordlund
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-325 92 58

Dokument

Länkar