Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Skottorpsskolan F-6 / Ordningsregler

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Ordningsregler

Skolan ska skapa en trygg och stimulerande miljö, en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå. Därför har ordningsregler formulerats i en strävan att åstadkomma en sådan miljö. Reglerna är gemensamma för alla elever i skolan och har tagits fram gemensamt av elever, vårdnadshavare och lärare på skolan.

"Skolans lag"

Vid höstterminens start arbetar vi under sex veckor med det vi kallar "skolans lag". Eleverna har själva varit med och utformat denna och genom olika samarbetsövningar och arbetssätt ser man till att hålla dokumentet levande.

Dessa är våra regler:

  • visa varandra respekt,
  • ge varandra arbetsro,
  • känna arbetsglädje,
  • motarbeta all mobbing,
  • vara rädd om vår skola.

Detta har vi utformat eftersom vi strävar efter att barnen skall känna att de kommer till sin arbetsplats och utför ett arbete som de har planerat i samråd med sin handledare efter sina idéer, intressen och förutsättningar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Bodil Nordlund
Sidan granskad den 7 mars 2019