Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Vallbergaskolan F-6

Vallbergaskolan F-6

Förstora bilden - Skolor 051.jpg

Skolan ligger i Vallberga, några kilometer söder om Laholm. Den kännetecknas av stort engagemang, framåtanda samt goda kunskaper om läroplanens mål. Vi har ett bibliotek med bibliotekarie som stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur.

Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingsfrågor och det finns ett nära samarbete med  Högskolan i Halmstad, då vi har förmånen att vara utsedd som övningsskola. Som övningsskola tar vi regelbundet emot studenter. Genom detta samarbete får vi dels ta del av ny forskning och studenterna kan samtidigt arbeta med att utveckla områden inom just vår skola. 

Utemiljö

Skolan har en stor skolgård med bra möjligheter till aktiviteter. Ett av kommunens utebad ligger på skolområdet. Här finns också skateboardramp, som byggdes 2008 av skolans elever och lärare. Rampen används flitigt både på raster och fritid. I närområdet finns grönområden, fotbollsplaner och cykelvägar mot Laholm och Skottorp. Skolan har även tillgång till Naturstigen som utvecklats tillsammans med lärare och elever i samverkan med byalaget.

Elevinflytande

På Vallbergaskolan arbetar vi aktivt med elevinflytande i olika sammanhang i alla verksamheter. Eleverna ges inflytande över undervisningens och utbildningens utformning från  fritidshemmet och förskoleklass och uppåt. Varje klass har klassråd där elevernas frågor kring deras miljö och undervisning diskuteras. Skolan har också ett elevråd där alla klasser i årkurs F-6 är representerade. Elevrådet träffas regelbundet och leds av rektorn. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i alla klasser.

På skolan anordnas det även skolmöte. Där har alla elever möjlighet att visa upp exempelvis dans, teater, sång och spel med instrument.

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Bodil Nordlund
Sidan granskad den 28 november 2019

Kontakt

Tf Rektor

Anna Ericsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 02
Mobil: 076-516 79 84


Besöksadress:
Ränneslövsvägen 40,
312 50 Vallberga

Telefon Vallbergaskolan: 
0430-266 00

Telefon Arkens fritidshem:
0430-266 03

Postadress:
Laholms kommun
Vallbergaskolan
312 80 Laholm

Skoladministratör

Bodil Nordlund
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-325 92 58

Dokument

Länk