JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Vallbergaskolan F-6

Vallbergaskolan F-6

Välkomna till Vallbergaskolan

Skolan ligger mitt i byn Vallberga, några kilometer söder om Laholm. Den kännetecknas av stort engagemang, framåtanda samt goda kunskaper om läroplanens mål. Vi har ett bibliotek med bibliotekarie som stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur.

Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingsfrågor och det finns ett nära samarbete med  Högskolan i Halmstad, då vi har förmånen att vara utsedd som övningsskola. Som övningsskola tar vi regelbundet emot studenter. Genom detta samarbete får vi dels ta del av ny forskning och studenterna kan samtidigt arbeta med att utveckla områden inom just vår skola.

Skolans hemsida

Nyheter, schema, matsedel med mera hittar du på skolans hemsida.

Länk till skolans hemsida

Se även www.grundskolalaholm.se

Utemiljö

Skolan har en stor skolgård med bra möjligheter till aktiviteter. Ett av kommunens utebad ligger på skolområdet. Här finns också skateboardramp, som byggdes 2008 av skolans elever och lärare. Rampen används flitigt både på raster och fritid. I närområdet finns grönområden, fotbollsplaner och cykelvägar mot Laholm och Skottorp. Skolan har även tillgång till Naturstigen som utvecklats tillsammans med lärare och elever i samverkan med byalaget.

Elevinflytande

På Vallbergaskolan arbetar vi aktivt med elevinflytande i olika sammanhang i alla verksamheter. Eleverna ges inflytande över undervisningens och utbildningens utformning från  fritidshemmet och förskoleklass och uppåt. Varje klass har klassråd där elevernas frågor kring deras miljö och undervisning diskuteras. Skolan har också ett elevråd där alla klasser i årkurs F-6 är representerade. Elevrådet träffas regelbundet och leds av rektorn. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i alla klasser.

Besöksadress och telefonnummer:

  • Telefon Vallbergaskolan: 0430-266 00
  • Rektor: 0430-266 02
  • Arkens Fritidshem: 0430-266 03

Besöksadress: Ränneslövsvägen 40, 312 50 Vallberga
Postadress: Laholms kommun, Vallbergaskolan, 312 80 Laholm

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Wendt
Sidan granskad den 10 mars 2020