Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Vallbergaskolan F-6

Eldningsförbud och bevattningsförbud

Totalt eldningsförbud råder från den 20 juli i Laholms kommun                 Läs mer här

Sedan den 5 juni råder bevattningsförbud i Laholms kommun              Läs mer här

Vallbergaskolan F-6

Förstora bilden - Skolor 051.jpg

Hösten 2017 firades Vallbergaskolans 50-årsjubileum.

Skolan ligger i Vallberga, några kilometer söder om Laholm. Den kännetecknas av stort engagemang, framåtanda samt goda kunskaper om läroplanens mål. Vi har ett bibliotek med bibliotekarie som stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur.

Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingsfrågor och samarbetar med Högskolan i Halmstad. Fortbildningen i betyg och bedömning har bland annat resulterat i en för skolan gemensam planeringsmall. Den tydliggör kunskapskrav, arbetsgång och bedömning för eleven.

Övningsskola 

Som utsedd övningsskola har vi ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och förmånen att regelbundet få ta emot studenter på både VI-dagar (verksamhetsinriktning) och VFU-dagar (verksamhetsförlagd utbildning). Genom samarbetet får vi ta del av ny forskning och studenterna kan arbeta med att utveckla områden inom just vår skola.

Försöksverksamheten startade hösten 2014. Alla studenter som då började grundlärarutbildningen (årskurs F–3 och 4–6) vid Högskolan i Halmstad ingår i försöksverksamheten. Studenterna placeras i grupper om fyra-sju och handleds oftast parvis av VFU-lärare. Den lokala VFU-ledaren, som bland annat organiserar VI-dagarna på övningsskolan, har även seminarier och samtal med studenterna.

Utemiljö

Skolan har en stor skolgård med bra möjligheter till aktiviteter. Ett av kommunens utebad ligger på skolområdet. Här finns också skateboardramp, som byggdes 2008 av skolans elever och lärare. Rampen används flitigt både på raster och fritid. I närområdet finns grönområden, fotbollsplaner och cykelvägar mot Laholm och Skottorp.

Elevinflytande

På Vallbergaskolan arbetar vi aktivt med elevinflytande i så många sammanhang som möjligt och i alla verksamheter. Eleverna ges inflytande över undervisningens och utbildningens utformning från förskoleklass och uppåt. Varje klass har klassråd där elevernas frågor kring deras miljö och undervisning diskuteras. Skolan har också ett elevråd där alla klasser i årkurs F-6 är representerade. Elevrådet träffas regelbundet och leds av rektorn. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i alla klasser.

En fredag i månaden arrangeras skolmöte. Här har alla elever möjlighet att visa upp exempelvis dans, teater, sång och spel med instrument.

Elever namngav skolrestaurang

Eleverna äter lunch på restaurang Glada Grodan, namnet är framröstat av alla elever på skolan. Under läsåret 2013/2014 skickade eleverna på lågstadiet in ett medborgarförslag angående trafiksituationen utanför skolan samt skyltningen till skolan, och fick gehör för sina förslag.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Bodil Nordlund
Sidan granskad den 19 april 2018

Kontakt

Rektor

Jeanette Hafström
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 02
Mobil: 070-662 56 14


Besöksadress:
Ränneslövsvägen 40,
312 50 Vallberga

Telefon Vallbergaskolan: 
0430-266 00

Telefon Arkens fritidshem:
0430-266 03

Postadress:
Laholms kommun
Vallbergaskolan
312 80 Laholm

Skoladministratör

Bodil Nordlund
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-325 92 58

Dokument

Länk