JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Vallbergaskolan F-6 / Ordningsregler

Ordningsregler

På Vallbergaskolan arbetar vi för att alla ska trivas, må bra och känna sig trygga. Skolan ska vara en plats dit elever och personal känner lust att gå och upplever arbetsglädje.

Vallbergaskolan präglas av:

 • Hänsyn
 • Respekt
 • Arbetsro
 • Trivsel

Därför:

 • hjälper och stöttar vi varandra
 • lyssnar vi på varandra
 • är vi hyggliga mot varandra
 • visar vi hänsyn
 • är vi ärliga
 • respekterar vi varandras olikheter
 • ser vi till så att alla får vara med
 • använder vi ett trevligt språk
 • är vi rädda om saker (egna, andras och skolans)

Skolgården

Skolgårdsområdet begränsas av skolhuset, vägen, frisbeebanan och häcken.

Eleverna har hjälm när de åker inlines eller bräda. Eleverna i F-3 får åka försiktigt på sina inlines över skolgården till området för skateboard och inlines. För årskurs 4-6 gäller att inlines tas på vid ytterdörren närmast klassrummet. Ni åker sedan längs med huset till området för skateboard och inlines.

Boll spelas på gräs- och grusplanen.

Under rast är alla ute om inte klassläraren meddelar annat.

Klassrum

Varje klass gör egna regler som ska följas.

Skor tas av vid ytterdörren för allas trevnad.

Gymnastiken

Alla är ombytta.

Om en elev inte ska duscha måste föräldrarna meddela detta.

Matsalen

Vi strävar efter att eleverna ska smaka om det är nya maträtter och att alla äter upp det som de tagit till sig.

Vi äter med kniv och gaffel och har en trivsam matstund med trevligt bordsskick.

Skorna ställs på hyllan utanför matsalen.

Bussarna

Eleverna väntar innanför räcket.

Eleverna sitter ner i bussen och använder säkerhetsbälten.

Allmänt

Om Du är oaktsamhet eller avsiktlig slår sönder eller skadar något blir Du ersättningsskyldig och/eller får reparera skadan efter skoltid.

Dyrbara saker som tex. mobiltelefoner, mp3spelare lämnas hemma.

Vi är en hälsofrämjande skola därför äter vi inte godis i skolan.

Vuxna reagerar på svordomar, hot och fula ord.

Eleverna får låna telefonen vid behov.

Du frågar någon vuxen innan du ska lämnar skolans område.

Konsekvenser

Om man bryter mot dessa regler får man:

 1. Tillsägelse av vuxen på skolan eller annan elev
 2. Prata med sin lärare
 3. Läraren kontaktar föräldern och kommer överens om åtgärder
 4. Rektor kallar till elevvårdskonferens
 5. Ev polisanmälan
 6. Vid upprepade och grova ”övertramp” kan elev förflyttas till annan skola för att där få bättre möjlighet att lyckas.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Wendt
Sidan granskad den 28 juni 2016