Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Våxtorpsskolan F-9

Våxtorpsskolan F-9

Målen för verksamheten är att arbeta mot läroplanens kunskapsmål, utveckla elevernas sociala kompentens samt skapa delaktighet i sin egen lärandeprocess.

Helhetssyn

På Våxtorpsskolan står eleven i centrum. Skolan har en helhetssyn på barns lärande och god samverkan med vårdshavarna. På skolan råder en god anda och ett trivsamt klimat. Personalen är organiserad i arbetslag, skolan har ett aktivt föräldraråd och erbjuder läxhjälp.

Lärande

En hörnsten i arbetet på Våxtorpsskolan F-9 är att eleverna i undervisningen får utveckla sina färdigheter mot kunskapsmålen samt i samarbete, relationer, värderingar och självkänsla. Målen tydliggörs och följs regelbundet upp för elever och föräldrar.

Fritids

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter.

Ni når fritidshemmet på 0430-154 72. Ändringar i elevernas schema gör man i Vklass.  

Sjukfrånvaro F-9

I första hand ska sjukanmälan ske via lärplattformen Vklass, där man loggar in via Mobilt Bank ID.
Man kan även sjukanmäla genom att ringa till 010-888 70 50.

Kontakt

Besöksadress: Kyrkvägen 2, 312 75 Våxtorp
Postadress: Laholms kommun Våxtorpsskolan, 312 80 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Pierre Svarfvar
Sidan uppdaterad den 6 maj 2019

Kontakt

Tf rektor F-6

Susanne Ahlberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 076-696 73 64

Rektor 7-9

Kajsa Björkman
Växel: 0430-150 00
Direkt: 072-206 52 57

Skoladministratör

Pierre Svarfvar
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 73
Mobil: 070-773 38 25

Dokument

Länkar