JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Våxtorpsskolan F-9

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Våxtorpsskolan F-9

Målen för verksamheten är att arbeta mot läroplanens kunskapsmål, utveckla elevernas sociala kompentens samt skapa delaktighet i sin egen lärandeprocess.

Skolans hemsidor

Nyheter, schema, matsedel med mera hittar du här:  

Våxtorpsskolan F-6

Våxtorpsskolan 7-9

Se även www.grundskolalaholm.se

Helhetssyn

På Våxtorpsskolan står eleven i centrum. Skolan har en helhetssyn på barns lärande och god samverkan med vårdshavarna. På skolan råder en god anda och ett trivsamt klimat. Personalen är organiserad i arbetslag, skolan har ett aktivt föräldraråd och erbjuder läxhjälp.

Lärande

En hörnsten i arbetet på Våxtorpsskolan F-9 är att eleverna i undervisningen får utveckla sina färdigheter mot kunskapsmålen samt i samarbete, relationer, värderingar och självkänsla. Målen tydliggörs och följs regelbundet upp för elever och föräldrar.

Fritids

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter.

Ni når fritidshemmet på 0430-154 72. Ändringar i elevernas schema gör man i Vklass.  

Sjukfrånvaro F-9

I första hand ska sjukanmälan ske via lärplattformen Vklass, där man loggar in via Mobilt Bank ID.
Man kan även sjukanmäla genom att ringa till 010-888 70 50.

Kontakt

Besöksadress: Kyrkvägen 2, 312 75 Våxtorp
Postadress: Laholms kommun Våxtorpsskolan, 312 80 Laholm

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: GQ7
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Pierre Svarfvar
Sidan uppdaterad den 6 maj 2019