JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kommunala skolor / Våxtorpsskolan F-9

Våxtorpsskolan F-9

Målen för verksamheten är att arbeta mot läroplanens kunskapsmål, utveckla elevernas sociala kompentens samt skapa delaktighet i sin egen lärandeprocess.

Skolans hemsidor

Nyheter, schema, matsedel med mera hittar du här:  

Våxtorpsskolan F-6

Våxtorpsskolan 7-9

Se även www.grundskolalaholm.se

Helhetssyn

På Våxtorpsskolan står eleven i centrum. Skolan har en helhetssyn på barns lärande och god samverkan med vårdshavarna. På skolan råder en god anda och ett trivsamt klimat. Personalen är organiserad i arbetslag, skolan har ett aktivt föräldraråd och erbjuder läxhjälp.

Lärande

En hörnsten i arbetet på Våxtorpsskolan F-9 är att eleverna i undervisningen får utveckla sina färdigheter mot kunskapsmålen samt i samarbete, relationer, värderingar och självkänsla. Målen tydliggörs och följs regelbundet upp för elever och föräldrar.

Fritids

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter.

Ni når fritidshemmet på 0430-154 72. Ändringar i elevernas schema gör man i Skola24  

Sjukfrånvaro F-9

I första hand ska sjukanmälan ske via skola24, där man loggar in via Mobilt Bank ID.
Man kan även sjukanmäla genom att ringa till 0515-77 66 66.

Kontakt

Besöksadress: Kyrkvägen 2, 312 75 Våxtorp
Postadress: Laholms kommun Våxtorpsskolan, 312 80 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Pierre Svarfvar
Sidan uppdaterad den 6 maj 2019