JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Skollagen anger tydliga krav för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Genom barn- och ungdomsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete identifieras utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både för verksamheten samt för barnets och elevens lärande och utveckling. Detta är ett viktigt underlag för politikernas prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 

Till höger hittar du mer information om Barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 7 juli 2016