Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kvalitetsarbete / Enkätresultat 2017

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Enkätresultat

Barn- och ungdomsnämndens enkät 2017

Barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun har under våren 2017 genomfört en undersökning bland barn/elever och vårdnadshavare i sin verksamhet. Undersökningens syfte är att ta reda på vad barn/elever och vårdnadshavare tycker om förskola, pedagogisk omsorg och grundskola/grundsärskola. Resultaten utgår ett underlag både för enheternas samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet. 

Svarsfrekvens

Totalt ingick 3734 barn i undersökningen varav 2229 besvarade enkäten och svarsfrekvensen blev 59,7 %.

Svarsfrekvensen för verksamhetsformerna blir:

  • för pedagogisk omsorg/förskola 24,8 %
  • för elever i förskoleklass och årskurs 1 15,2 %
  • för elever i årskurs 2-9 87,1 %
  • för elever i grundsärskola åk 2-9 46,3 %
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 30 juni 2017