Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Kvalitetsarbete / Nationell styrning

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Nationell styrning

1991 kommunaliserades det offentliga skolväsendet. Enkelt uttryckt innebär det att staten sätter mål för verksamheterna och kommunen ansvarar för genomförandet och de ekonomiska förutsättningarna. Den statliga styrningen består främst av skollagen, skolförordningen samt läroplan och kursplan för respektive skolform. Dessa styrdokument finner du i sin helhet i länkarna till höger.

Som ett komplement till den statliga styrningen ger skolverket ut allmänna råd vilka ska vara vägledande för verksamheten. Även dessa hittar du i länkarna till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 7 juli 2016