Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Modersmål och integration

Modersmål och integration

”Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, utrycker sina känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha en rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts" 
- Citat ur läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011, avsnitt 3:7 och 3:18.

Forskning och erfarenhet visar barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål samt god kännedom om sin bakgrund och som vistas i flerspråkiga miljöer, har bättre möjligheter att lära sig svenska och även inhämta och utveckla färdigheter inom andra områden, exempelvis matematik.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Monica Fransson
Sidan granskad den 7 juni 2016

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

 

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00

Enhetschef flerspråkighet och integration (EFI)

Monica Williamsson
Direkt: 0430-155 12
Mobil: 070-314 76 77

Skoladministratör enheten för flerspråkighet och integration

Monica Fransson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 92
Mobil: 070-552 65 20

Länk