Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Enheten för flerspråkighet och integration / Modersmålsundervisning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Modersmålsundervisning

Laholms kommun erbjuder elever modersmålsundervisning från förskoleklass. Det finns forskning som pekar på att när elevens modersmål och andraspråk får utvecklas parallellt så bidrar det till ökad språkutveckling men också större kunskapsutveckling i andra ämnen.

I Laholms kommun har rektor delegerat beslut om modersmålsundervisning till enhetschef för Enheten för flerspråkighet och integration (EFI). I förskoleklass och skola ansvarar rektor för att de elever som har rätt till modersmålsundervisning erbjuds undervisning. Eleven ska ha minst en klocktimme per skolvecka i undervisningstid.

 En elev som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska skall erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Skollagen 10 kap 7 § (grundskola) och 11 kap 10 § (grundsärskola) (2014:458)

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

 En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning

2. det finns lämplig lärare

Första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Skolförordningen 5 kap 10 §

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Nadja Sahlin
Sidan granskad den 27 februari 2019

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

Receptionen i stadshuset:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-16.30
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-15.00
  •  

Laholms kommuns telefonväxel:

  • Måndag-onsdag klockan 08.00-16.30
  • Torsdag klockan 08.00-17.30
  • Fredag klockan 08.00-15.00
  • Lunchstängt klockan 12.00-13.00

Enhetschef flerspråkighet och integration (EFI)

Helene Carlsson
Direkt: 0430-155 12
Mobil: 070-166 53 07