JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Enheten för flerspråkighet och integration / Studiehandledning

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet har stor betydelse för elevens kunskapsutveckling. När eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk stärks självförtroendet och studiemotivationen. Det möjliggör också för lärare att få en ökad förståelse för elevens faktiska kunskaper i respektive ämne.

Syftet med studiehandledning är framförallt att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller de ämnen där stödbehov konstaterats.

Eleven ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som före sin ankomst till Sverige har undervisats på annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Skolförordningen (2011:158) 5 kap 4 §

Beslut om behov och omfattning av studiehandledning för eleven fattas av rektor i samråd med enhetschefen på Enheten för flerspråkighet och integration.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Nadja Sahlin
Sidan granskad den 26 januari 2021