JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Satsningar i skolan / Förstelärare

Karriärstjänst för lärare

Förstelärare är en karriärtjänst som riktar sig till särskilt yrkesskickliga lärare. Huvudmannen, det vill säga kommunen, skapar karriärtjänster och bestämmer om tjänsternas antal, utformning, tillsättning och lön.

 I statsbidragsförordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare. Kraven utgör en miniminivå.

En förstelärare ska:

  • ha en behörighetsgivande examen d v s är legitimerad lärare
  • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års arbete med
  • undervisning för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
  • även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Under våren 2014 gjordes den första uttagningen av förstelärare i Laholms kommun. Det skedde via ett ansökningsförfarande där alla lärare i Laholms kommun kunde söka. Därefter gjordes ett avidentifierat urval, där de utvalda lärarna bjöds in för enskilda intervjuer samt att intervjugruppen besökte den sökande läraren i en klassrumssituation. Utbildningschefen tar det slutgiltiga beslutet om vilka som ska erbjudas tjänst som förstelärare. Från och med våren 2014 finns det 14 lärare i Laholms kommuns grundskolor som har karriärstjänster. Till höger finns deras uppdrag och presentation.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 7 mars 2016