Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Satsningar i skolan / Skapande skola

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Skapande skola

Ett projekt som gjorts på Mellbystrandsskolan är ett s.k. insektshotell.

Syfte med skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.   De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande.  Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Laholms kommun ansöker varje läsår om medel för skapande skola och det är Kulturrådet som beslutar om medel. Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 5 juli 2018

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Jessica Petersson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 05
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länkar