JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Skolskjuts

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skolskjuts

Laholm är en landsbygdskommun vilket kan ses tydligt i skolskjutsverksamheten. Nästan hälften av alla elever i grundskolan åker skolskjuts och varje dag kör skolskjutsarna närmre 700 mil på de sydhalländska vägarna.

Kommunen anger reglerna

Grunden till bestämmelserna för skolskjuts finns i skollagen. Denna preciserar inte vilka avstånd som gäller för att elever ska ges rätt till skolskjuts, utan detta avgör varje enskild kommun. Laholms kommun har därför infört särskilda regler för skolskjuts till elever i grundskolan.

Reglerna i kommunen tillämpas strikt vilket kan uppfattas stelbent och byråkratiskt, men det är ytterst en rättvisefråga.  Ett annat skäl är ekonomiskt. Fler fordon betyder ökade kostnader – för närvarande kostar skolskjutsarna 20 miljoner kronor varje år.

Berättigad till skjuts

Grundregeln för att vara berättigad till skolskjuts är att:

 • Eleven går i förskoleklass eller grundskola i Laholms kommuns regi.
 • Eleven är folkbokförd inom skolans upptagningsområde.
 • Eleven har en skolväg som överstiger de angivna kilometergränserna.

Elever i klass F-9 får åka skolskjuts om avståndet till skolan/hållplatsen medger det.

 • F-klass-åk 3           2 km
 • Åk 4-6                    3 km
 • Åk 7-9                    4 km

Avståndet är den kortaste gång- eller cykelvägen mellan hemmet och skolan, eller mellan hemmet och närmaste busshållplats. Avstånden mäts med hjälp av geografisk informationsteknik. Om skolvägen bedöms som farlig undanröjs kilometersgränserna. Begreppet farlig väg innebär att vägen är farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed elevens skolväg.

För skjuts vid växelvis boende (eleven ska bo halva tiden hos vardera förälder) krävs ansökan inför varje läsår. Blanketten finner du till höger.

Särskilda bestämmelser

Avvikelse från ordinarie kilometerangivelser enligt § 2 i detta avsnitt gäller i följande fall:

  • Elever i Mellbystrands tätort väster om E6 får inte skolskjuts till Mellbystrandsskolan.
  • Elever inom Laholms stad får inte skolskjuts till Lagaholmsskolan, Parkskolan, Blåkullaskolan eller Glänningeskolan
  • Elever i Lilla Tjärby som går i Veingeskolan, skolår 7-9, är berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.
  • Elever i Veinge by som går på Veingeskolan, skolår F-9, är berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.
 • Elever i Skummeslövsstrand (väster om E6:an) som går på Skottorpsskolan, skolår F-6, är berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.

Ansök om skolskjuts

 Ansökan om skolskjuts förnyas inför varje nytt läsår och måste ha inkommit till kommunen senast den 1 maj om du önskar skolskjuts från höstterminens skolstart. Övrig tid på året är handläggningstiden två veckor.

Synpunkter på skolskjutsen

Det finns flera operatörer som skjutsar våra elever. De ansvarar för att eleverna får skolskjuts som håller den kvalité som avtalet anger. Om du har synpunkter på hur skolskjutstrafiken utförs är vi tacksamma om ni meddelar det så att eventuella felaktigheter kan rättas till. Använd dig gärna av kommunens webbformulär för synpunkter och klagomål. Se länk till höger.

För mer information kring skolskjuts, se ”Riktlinjer gällande skolskjuts” här till höger. Se även gärna ”Frågor och svar”.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 4 februari 2021