Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Skolskjuts

Skolskjuts

Laholm är en landsbygdskommun vilket kan ses tydligt i skolskjutsverksamheten. Nästan hälften av alla barn i förskoleklasser och grundskolor åker skolskjuts och varje dag kör skolskjutsarna närmre 700 mil på de sydhalländska vägarna.

Kommunen anger reglerna

Grunden till bestämmelserna för skolskjuts ligger i skollagen. Denna preciserar inte vilka avstånd som gäller för att elever ska ges rätt till skolskjuts, utan detta avgör varje enskild kommun. Laholms kommun har därför infört särskilda regler för skolskjuts till barn i förskoleklasser och grundskola.

Reglerna i kommunen tillämpas strikt vilket kan uppfattas stelbent och byråkratiskt, men det är ytterst en rättvisefråga.  Ett annat skäl är ekonomiskt. Fler fordon betyder ökade kostnader – för närvarande kostar skolskjutsarna 20 miljoner kronor varje år.

Berättigad till skjuts

Grundregeln för att vara berättigad till skolskjuts är att:

 • Eleven går i förskoleklass eller grundskola i Laholms kommuns regi.
 • Eleven är folkbokförd inom skolans upptagningsområde.
 • Eleven har en skolväg som överstiger de angivna kilometergränserna.

Elever i klass F-9 får åka skolskjuts om avståndet till skolan/hållplatsen medger det.

 • F-klass-åk 3           2 km
 • Åk 4-6                    3 km
 • Åk 7-9                    4 km

Avståndet är den kortaste gång- eller cykelvägen mellan hemmet och skolan, eller mellan hemmet och närmaste busshållplats. Avstånden mäts med hjälp av geografisk informationsteknik. Om skolvägen bedöms som farlig undanröjs kilometersgränserna. Begreppet farlig väg innebär att vägen är farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed elevens skolväg.

För skjuts vid växelvis boende (eleven ska bo halva tiden hos vardera förälder) krävs ansökan inför varje läsår. Blanketten finner du till höger.

Särskilda bestämmelser

Barn- och ungdomsnämnden har också infört fem andra särskilda bestämmelser.

 • Elever i Mellbystrands tätort, väster om E 6, får inte skjuts till Mellbystrandsskolan.
 • Elever i Laholms stad (t ex Blåkulla-, Ängstorpsområdet och Musikkvarteren) får inte skjuts till Parkskolan, Blåkullaskolan, Glänningeskolan och Lagaholmsskolan.
 • Elever bosatta i L:a Tjärby, och som går på högstadiet i Veingeskolan, erbjuds skolskjuts eftersom eleverna är många och vägen anses farlig.
 • Elever bosatta i Veinge By som går på Veingeskolan erbjuds skolskjuts eftersom vägen anses farlig.
 • Elever i Skummeslövsstrand (väster om järnvägen) som går på Skottorpsskolan, skolår F-6, är berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.

Synpunkter på skolskjutsen

Det finns flera operatörer som skjutsar våra elever. De ansvarar för att eleverna får skolskjuts som håller den kvalité som avtalet anger. Om du har synpunkter på hur skolskjutstrafiken utförs är vi tacksamma om ni meddelar det så att eventuella felaktigheter kan rättas till. Använd dig gärna av kommunens webbformulär för synpunkter och klagomål. Se länk till höger.

För mer information kring skolskjuts, se ”Riktlinjer gällande skolskjuts” här till höger. Se även gärna ”Frågor och svar”.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 28 juni 2018

Kontakta oss

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

 • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
 • Torsdag klockan 07.45-17.30
 • Fredag klockan 07.45-17.00

 

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00

Dokument

Länkar