JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Skolskjuts

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Skolskjuts

Elever i årskurs F-9 samt elever i gymnasiesärskola kan få kostnadsfri skolskjuts om man upfyller reglerna med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts för varje nytt läsår.

E-tjänster

Berättigad till skolskjuts

Grundregeln för att vara berättigad till skolskjuts är att:

 • Eleven går i förskoleklass eller grundskola i Laholms kommuns regi.
 • Eleven är folkbokförd inom skolans upptagningsområde.
 • Eleven har en skolväg som överstiger de angivna kilometergränserna.

Elever i klass F-9 får åka skolskjuts om avståndet till skolan/hållplatsen medger det.

 • F-klass-åk 3           2 km
 • Åk 4-6                    3 km
 • Åk 7-9                    4 km

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts förnyas inför varje nytt läsår och måste ha inkommit till kommunen senast den 1 maj om du önskar skolskjuts från höstterminens skolstart. Övrig tid på året är handläggningstiden två veckor.

Så räknas avståndet mellan hem och skola

Avståndet är den kortaste gång- eller cykelvägen mellan hemmet och skolan, eller mellan hemmet och närmaste busshållplats. Avstånden mäts med hjälp av geografisk informationsteknik. Om skolvägen bedöms som farlig undanröjs kilometersgränserna. Begreppet farlig väg innebär att vägen är farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed elevens skolväg.

Skolskjuts vid växelvis boende

För skolskjuts vid växelvis boende (eleven ska bo halva tiden hos vardera förälder) krävs ansökan inför varje läsår. Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan. 

Kommunen anger reglerna

Grunden till bestämmelserna för skolskjuts finns i skollagen. Denna preciserar inte vilka avstånd som gäller för att elever ska ges rätt till skolskjuts, utan detta avgör varje enskild kommun. Laholms kommun har därför infört särskilda regler för skolskjuts till elever i grundskolan.

Särskilda bestämmelser

Avvikelse från ordinarie kilometerangivelser gäller i följande fall:

 • Elever i Mellbystrands tätort väster om E6 får inte skolskjuts till Mellbystrandsskolan.
 • Elever inom Laholms stad får inte skolskjuts till Lagaholmsskolan, Parkskolan eller Glänningeskolan.
 • Elever i Lilla Tjärby som går i Veingeskolan, skolår 7-9, är berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.
 • Elever i Veinge by som går på Veingeskolan, skolår F-9, är berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.
 • Elever i Skummeslövsstrand (väster om E6:an) som går på Skottorpsskolan, skolår F-6, är berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.

Synpunkter på skolskjutsen

Det finns flera operatörer som skjutsar våra elever. De ansvarar för att eleverna får skolskjuts som håller den kvalitet som avtalet anger. Om du har synpunkter på hur skolskjutstrafiken utförs är vi tacksamma om ni meddelar det så att eventuella felaktigheter kan rättas till. Använd dig gärna av kommunens webbformulär för synpunkter och klagomål. 

För mer information kring skolskjuts, se ”Riktlinjer gällande skolskjuts”. Se även gärna ”Frågor och svar”.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan uppdaterad den 31 maj 2023