JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Skolskjuts / Frågor och svar

Frågor och svar

Som förälder har jag rätt att välja vilken skola jag vill till mitt barn. Får mitt barn skolskjuts till den skola jag väljer? 

Svar:Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till hemskolan. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår.

 

Jag har fått ett jobb med sådana arbetstider att jag inte hinner lämna och hämta mitt barn på fritids. Kan mitt barn få skolskjuts till och från fritids? 

Svar: Nej, skolskjuts omfattar endast transport till och från skolan. Transporter till och från fritids är förälderns ansvar.

 

Jag kommer att flytta till en grannkommun, och mitt barn är fortsatt folkbokförd hos den förälder som bor i hemskolans upptagningsområde. Får mitt barn skolskjuts till och från mig vid växelvis boende?

Svar: Nej, för att få skolskjuts vid växelvis boende är det en förutsättning att båda vårdnadshavarnas bostadsadresser ligger inom Laholms kommun.

 

Vad gör jag om mitt barn missar bussen eller skoltaxin?

Svar: Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det föräldrarna som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar ej för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen ej kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport.

 

Mitt barn har funktionshinder och har beviljats skolskjuts med taxi. Kan jag vid enstaka tillfällen ändra tiden för hämtning på eftermiddagen för att mitt barn exempelvis behöver hinna hem i tid till avtalat tandläkarbesök?

Svar: Nej, i detta och liknande fall ansvarar du som förälder för att barnet kommer hem i tid. Skolskjutsarnas tider anpassas till skolans ordinarie start- och sluttider.

 

Jag och mina barn bor ”för nära” skolan för att ha rätt till skolskjuts, men jag tycker inte skolvägen känns säker ur trafiksynpunkt. Kan mina barn få skolskjuts på grund av ”farlig skolväg”?

Svar: En elev kan ges skolskjuts om trafikförhållandena utmed skolvägen eller vid hållplatsen är sådana att det anses farligt. En väg kan betraktas farlig om det är hög trafikintensitet, eller trafikintensitet i kombination med andra omständigheter exempelvis att vägen är smal och krokig. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till elevens ålder och allmänna mognad i trafiken.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 2 juli 2019