Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Skolskjuts / Skolskjuts med taxi

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Skolskjuts med taxi

I Laholms kommun åker vissa elever taxi som skolskjuts. Anledningarna kan vara många, men i vissa fall är det inte möjligt för elever att åka med större skolskjutsfordon. Exempelvis kan funktionsnedsättningar hos eleven eller vägar som är oframkomliga för större fordon vara skäl för att en elev får åka taxi till/från skolan.

Hallandstrafiken och Österblad Carlsson taxi AB planerar turerna för de elever som åker taxi utefter information de har fått från kommunens skolskjutshandläggare. Eventuella ändringar vad gäller tider, dagar, nyuppkomna särskilda behov eller liknande ska därför lämnas in till skolskjutshandläggaren som bedömer ändringen och tar kontakt med taxi.

För mer information kring rutiner vid skolskjuts med taxi, se länk till höger.

Rapportering av brister

För att Hallandstrafiken ska kunna säkerhetsställa och åtgärda brister i skolskjutstrafiken som utförs av taxi behöver de uppgifter om eventuellt bristande kvalitet. Har du synpunkter på din skolskjuts med taxi, använd gärna ”händelserapport skoltrafik” som du hittar här till höger. Uppgifterna kommer lämnas över till Hallandstrafiken, som äger skolskjutsavtalet med taxi, för utredning och eventuella åtgärder.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 2 juli 2019

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Veronica Johansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 17
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument