JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Val av skola

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Val av skola

Alla elever som är bosatta inom Laholms kommun är garanterade en plats i kommunens grundskola. För varje kommunal skola finns ett upptagningsområde. De elever som är folkbokförda inom en kommunal skolas upptagningsområde kommer i första hand att hänvisas till denna skola. Däremot görs ett urval av skolplcering i de fall vårdnadshavare söker plats för sitt barn vid en skola som inte har tillräckligt med antal platser för att ta emot alla barn. Urval sker utifrån följande kriterier: 

- Elever folkbokförda i aktuell skolas upptagningsområde. En plats vid skolan reserveras till eleven, bland annat för att ange elevs rätt till skolskjuts.
- Syskonförtur, där yngre elever prioriteras framför äldre.
- Relativ närhet, se nedan.

Den sk. relativa närhetsprincip innebär att varje elevs avstånd till önskemål om skola och närliggande skolor ska jämföras i relation till andra elevers motsvarande avstånd från hemmet. Det innebär inte att elev alltid placeras vid den skola som ligger närmast hemmet.

Alla elever har möjlighet att välja skola, antingen en annan kommunal skola, en fristående skola eller en annan kommuns skola. Elevens första möjlighet till val av skolenhet är inför skolstarten i förskoleklass. Det är också möjligt att inför vajre nytt läsår, eller under pågående läsår, söka annan placering. 

Tänk på att val av skola kan påverka elevens rätt till skolskjuts.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: WZE
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 12 oktober 2022