Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Gymnasieskola

Gymnasieskolan i Laholms kommun är frivillig och bedriver utbildning av hög kvalitet där alla som har ett slutbetyg från grundskolan har rätt till gymnasieutbildning. I gymnasieskolan får man grundläggande kunskaper för yrkeslivet eller för vidare studier. Laholms kommun ingår i ett samverkansavtal med Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Region Halland. Laholms kommun har även ett samverkansavtal med Båstad kommun. Dessa avtal skapar möjligheten att erbjuda alla gymnasieelever ett brett urval av program och inriktningar. Inom hela samverkansområdet kan du som elev fritt söka den skola som du tror passar dig bäst.

På denna sida kan du läsa mer om skollagen

De nio vanligaste myterna om gymnasievalet

I höst ska cirka 110 000 elever välja gymnasieprogram. Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Läs mer om de vanligaste myterna på skolverkets hemsida. 

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan erbjuds dels i egen regi i Laholms kommun genom barn- och ungdomsnämnden dels genom externa huvudmän inom andra skolkommuner i Sverige. Det som erbjuds inom Laholms kommun är individuella programmet och leds av en rektor som också har ansvar för grundsärskola i kommunen. På gymnasiesärskolan finns arbetslag som har till uppdrag att ge eleverna en god grund för ett yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. Det individuella programmet är till för elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program.

Utbildningen utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. För en del av eleverna på individuella programmet kommer utbildningen främst att handla om att öka elevens förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen. Varje individ ska ha sin egen individuella studieplan som upprättas tillsammans med eleven och den ska vara uppdaterad utifrån elevens progression i kunskapsutvecklingen. Om rektor bedömer det som möjligt kan eleverna göra viss praktik under det tredje och fjärde året i syfte att förbereda eleven för övergången till arbetslivet.

Verksamheten har elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, modersmålslärare och studiehandledare som anpassas efter varje individs förutsättningar, mål och aktiv kontakt sker vid behov. Genom planerade elevhälsomöten samtalar pedagoger/lärare enskilt eller i arbetslag med elevhälsoteamets representanter för att lyfta specifika ärende. Rektor och elevhälsan har möte utifrån ett helhetsperspektiv för att samordna, reflektera och analysera det förekommande elevhälsoarbetet.  

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan granskad den 14 januari 2020

Kontakt

Reception Campus Laholm
Växel: 0430-155 22
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Gymnasiesärskola

Lagahöjdsskolan
Doktorsstigen 2-4
312 31 Laholm

Rektor

Anitha Tillman
Direkt: 0430-155 10
Mobil: 073-022 15 80

Studie- och yrkesvägledare

Helene Lennartsson
Direkt: 0430-154 93

Aktuell information

Logga in