Du är här: Start / Barn & utbildning / Gymnasieskola / Elevråd

Elevråd och kommittéer på Osbeck

Elevrådet Osbecksgymnasiet

Elevrådet är elevernas demokratiskt valda organ för att påverka utbildningens innehåll, pedagogik, skolans arbetsmiljö samt andra frågor i samband med elevernas studiesituation. Vidare verkar de för en god sammanhållning och gott kamratskap eleverna emellan och står för gemensamma sociala aktiviteter i samarbete med skolans elevföreningar och olika kommittéer. De förvaltar och utvecklar skolans elevtraditioner och ansvarar för att kunskapen om dem förs vidare.

Ledamöter

 Axel Nilsson, Te 17 Ordförande

Erika Jönsson, Na 16
Elisabeth Roos Lindell, Ht17
Theo Lynne, Bf 17
Emil Einarsson, Na 16
Murat Petrov, Na 16
Ahmad Al Douanna, Te 16
Esmeralda Olander, Im 17a
Molly Andersson, Na 17
Abd Awad, Im 17b Ersättare

 

Balkommittén

Balkommittén ser till att avgångseleverna på Osbeck får en fantastiskt bal! Du har väl inte missat att du som är avgångselev på Osbecksgymnasiet kommer att gå på bal på Strandhotellet.

Studentkommittén

Studentkommittén bildas efter nyår och består av 6 representanter från elevrådet och berörda kommittéer. De är behjälpliga studentveckans projektledare i alla övergripande frågor av studentarrangemangen. Samverkar också med berörda myndigheter som polis, räddningstjänst med flera för att skapa trygga och ”magiska” upplevelser under studentfirandet.

Nobelkommittén

Tack vare nobelkommittén anordnas det under Nobeldagen, den 8 december, en Nobelfest på Osbeck. Elever och personal på skolan blir nominerade till olika kategorier och sedan vinnare av en kategori. Är du kanske Osbecks nästa fysikpristagare (mest vältränade på skolan) eller vinnare av huvudkategorin - Osbeckspriset? Vi får väl se vilka Nobelkommittén utser som vinnare den 8 december.

Skol IF

Skol IF anordnar olika idrottsturneringar på Osbeck vilka är väldigt uppskattade. Skol IF är även domare och arrangör under Klasskampen (vinnare springer ut först studentdagen).

Festkommittén

Festkommittén hjälper till att förse skolans elever med information om olika fester, disco säljer biljetter och ser till att avgångseleverna får en lyckad avslutningsfest Både till Jul-och sommarlov! Kommittén fixar även julavslutningen på Osbeck

Matrådet/Lunchkommittén

Diskuterar skolrestaurangen/Cafét och dess meny och utbud tillsammans med personal och husmor.

Vill du också vara med i en kommitté eller starta en egen kommitté? Tveka då inte att kontakta elevrådets ordförande eller skolans fritidsledare som gärna hjälper dig.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Alexandersson
Sidan uppdaterad den 7 november 2017