JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Gymnasiesärskola

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan erbjuds dels i egen regi i Laholms kommun genom barn- och ungdomsnämnden dels genom externa huvudmän inom andra skolkommuner i Sverige. Det som erbjuds inom Laholms kommun är individuella programmet och leds av en rektor som också har ansvar för grundsärskola i kommunen. På gymnasiesärskolan finns arbetslag som har till uppdrag att ge eleverna en god grund för ett yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. Det individuella programmet är till för elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program.

Utbildningen utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. För en del av eleverna på individuella programmet kommer utbildningen främst att handla om att öka elevens förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen. Varje individ ska ha sin egen individuella studieplan som upprättas tillsammans med eleven och den ska vara uppdaterad utifrån elevens progression i kunskapsutvecklingen. Om rektor bedömer det som möjligt kan eleverna göra viss praktik under det tredje och fjärde året i syfte att förbereda eleven för övergången till arbetslivet.

Verksamheten har elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, modersmålslärare och studiehandledare som anpassas efter varje individs förutsättningar, mål och aktiv kontakt sker vid behov. Genom planerade elevhälsomöten samtalar pedagoger/lärare enskilt eller i arbetslag med elevhälsoteamets representanter för att lyfta specifika ärende. Rektor och elevhälsan har möte utifrån ett helhetsperspektiv för att samordna, reflektera och analysera det förekommande elevhälsoarbetet.  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan granskad den 16 juni 2022