JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Kvalitetsarbete

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kvalitetsarbete

Skollagen anger tydliga krav för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Genom det systematiska kvalitetsarbetet identifieras utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både för verksamheten samt för elevens lärande och utveckling. Detta är ett viktigt underlag för politikernas prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

Kultur- och utvecklingsnämnden arbetar fortlöpande med att följa upp om elever och studerande når kunskapsmålen samt att utveckla vår verksamhet för att säkra kvaliteten och likvärdigheten på utbildningen.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: QLJ
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan uppdaterad den 16 september 2019