JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Bibliotek / Källförteckning

Källförteckning

Källförteckning

Här finns exempel på hur du ska skriva i en källförteckning.

Uppslagsverk
Ex. Nationalencyklopedin (1996), del 6, sökord, Höganäs: Bra Böcker
Om du har ett ämnesuppslagsverk av något slag t.ex. ett historieuppslagsverk, kan det vara så att olika författare skriver olika avsnitt. Skriv författare/titel på det avsnitt som har använt. Därefter skriver du vad uppslagsverket heter t.ex.
Bra böckers världshistoria (1987), del 15, Höganäs: Bra böcker

 

Databaser
När du använder de databaser som skolan betalar för, söker du inte fritt på Internet och därför ska du inte skriva webbadressen i källförteckningen, inte heller datum för uppdatering.
NE Textförfattare (Om det finns!), rubrik, ev. underrubrik, NE
Ex. Eberson, L, Organisk kemi, NE
Landguiden Textförfattare (Om det finns!), rubrik, ev. underrubrik, Landguiden
Ex. utan författare: Burma, Politiskt system, Landguiden
Artikelsök Obs! Får du fram en artikel på Internet ska du skriva enligt anvisningarna för Artiklar (se nedan).
Författardatabasen Alex Textförfattare (Om det finns!), rubrik, ev. underrubrik, Alex
Ex. Gerdin, A-M, Carlsson, Christoffer, Alex

 

Böcker
Författare (årtal) titel, förlagsort: förlag
Ex. Svensson, T (2015) Betongen brinner, Stockholm: Leopard förlag

Se fler exempel i Riktlinjer för Gymnasiearbete!

 

Artiklar
Obs! Här är det skillnad - gäller det tidskrift eller dagstidning!?

Tidskrift Artikelförfattare, artikelrubrik, tidskrift/publikation år:nr  sidnummer
Ex. Jansson, R , Sydamerikas guld: kokain , Respons Ungdomstidning 2002:1 s 34-35
Om du hittar artikeln på Internet: Skriv författare, titel, tidskrift enligt ovan följt av datum när artikeln är publicerad. Lägg till länken till artikeln samt ange det datum du hittade artikeln på nätet.

Dagstidning Artikelförfattare, artikelrubrik, tidning år-mån-datum
Ex. Delin, M, Världsberömd graviditet, Göteborgsposten 2011-08-19
Om du hittar artikeln på Internet: Skriv författare, titel, tidning, datum för publicering enligt ovan. Lägg till länken till artikeln samt ange det datum du hittade artikeln på nätet.

 

Webbsajter
Författare, organisation/myndighet/de som står bakom sidan, titel, datum år-mån-dag då sajten är skapad/uppdaterad, datum år-mån-dag då du har hämtat texten från sajten.
Om det inte finns någon särskild person som är författare/skribent anger du först den/de som är ansvariga för sidan vilket exemplet visar.
Därefter länken till sajten.
Tänk på tydligheten, att läsaren ska kunna hitta till din källa.

Ex. Odöö, H, Linné on line, Uppsala universitet  2010-05-15  2018-08-20
http://www2.linnaeus.uu.se/online/liv/index.html

Ex. om det inte finns någon särskild person som är författare/skribent:
Skottorps hantverk stengods, Ett riktigt krukmakeri 2017-08-07  2018-08-20
http://www.skottorps-stengods.se/

Sök ägare till domän, kontrollera när sidor uppdateras o likn:

se-domäner: https://internetstiftelsen.se/domaner/  Obs! Måste öppnas i Chrome!

Övriga domäner: http://whois.domaintools.com/

Om du använder en pdf-fil på en webbsajt - skriv på samma sätt som när det gäller böcker:
Ex. författare (årtal) titel, ort: förlag
Det behöver inte vara just ett förlag. Du måste undersöka vem/vilka som står bakom dokumentet, det kan vara ett universitet, en organisation etc.
Du kanske måste googla fram orten.
Ange webbadressen underst. 

 

Muntlig källa
Intervju
Namn, yrkestitel/funktion samt skriv var personen är anställd, var/hur, datum
Ex: Ågren, C, vd Tetra Pak, telefonintervju 2017-03-20
Radio
Efternamn på producenten/programmakaren (År) Titel, Land: Produktion
Ex. Hansson, K (2009) Rasbiologiska institutet, Sverige: Sveriges radio
TV
Efternamn på producenten/filmskaparen (År) Titel
Land: Produktion
Ex. Häger, O & Villius, H (1983) Alfred Nobel – Mr Dynamite, Sverige: SVT.
http://www.oppetarkiv.se/video/1516416/alfred-nobelmr-dynamite
Film
Regissörens efternamn, förnamn, filmens titel, utgivningsår.
Ex. Scott R, Black Hawk Down, 2001

 Exempel på andra rubriker i din Källförteckning:
Diagram, Tabeller, Kartor, Illustrationer
Se under rubriken Källhänvisning!

Obs! För att använda andras bilder/foton måste du ha upphovsmannens tillstånd.

Sätt alla rubriker i bokstavsordning.
Under varje rubrik: sätt källorna i bokstavsordning, efter författarnas/upphovsmännens efternamn.
Fler förslag gällande hur du ska ange källor i en källförteckning: Läs i "Riktlinjer för Gymnasiearbete".

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Kyttä
Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019