JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Bibliotek / Källhänvisningar

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Källhänvisningar

 

Källhänvisningar

När du i ditt arbete/din text återger fakta från någon av dina källor, ska du alltid kunna hänvisa till rätt källa. I källhänvisningen skriver du då endast viss info till läsaren. Därefter kan läsaren hitta mer info om denna källa i Källförteckningen.

Hänvisningen måste vara exakt och ange den sida (om det handlar om sidor) där citatet återfinns.

När du gör en källhänvisning kan du välja mellan två metoder:

Harvardsystemet = Parentes direkt efter det avsnitt där du har återgivit fakta från en källa: Ex. (Strömquist, 2014, s. 27)

Oxfordsystemet dvs fotnot = Upphöjd siffra efter faktatext från en källa. För att infoga en siffra i texten ställer du markören där du vill ha källhänvisningen, går in i Referenser och därefter Infoga fotnot i Word. Längst ner på sidan får du samma siffra, och där skriver du källan enligt Exempel på källhänvisningar nedan. Obs! I en fotnot ska källhänvisningen inte skrivas inom parentes!

Fråga din lärare vilket av dessa två system du ska använda!

Fråga bibliotekarien om något är oklart!

 

Exempel på källhänvisningar i text

Böcker och tidskrifter
Författarens efternamn, bokens/tidskriftens utgivningsår.
Ex: (Svensson, 2014, s 88)

Är boken en sammanställning gjord av en redaktör - se efter vem som har författat det kapitel du hänvisar till som källa.

Ibid Om du ska hänvisa till samma källa i noter direkt efter varandra
- skriv t.ex. (Ibid., s 90)
Ibidem=latin"på samma ställe", förkortas ibid. Det får inte komma någon annan källa emellan vid användning av ibid.

Tidningar
Artikelförfattarens efternamn, tidningens utgivningsdatum/år
Ex. (Helmerson, 2015-03-26)

Databaser
Textförfattarens efternamn alt. sökord om ingen författare finns, databas
Ex. (Bergman, NE)

Om du använder Landguiden när du skriver om ett land och du inte finner någon textförfattare: skriv endast Landguiden i källhänvisning om all din text handlar om samma land.

Om du använder Författarlexikon Alex när du skriver om ett ämne och du inte finner någon textförfattare: skriv endast Alex i källhänvisning om all din text handlar om samma ämne.

Webbsajter
Textförfattarens efternamn, år när texten är uppdaterad.
Ex. (Parmfelt, 2015)
Saknas författare anger du titeln på sajten.
Ex: (Härliga Hjörnered, 2016)

Adressen till sajten hittar läsaren i din Källförteckning.

Muntlig källa
Titel på radio/TV-program, år.
Ex: (Världens historia, 2015)

Efternamn på intervjuad person samt år när intervjun gjordes.
Ex: (Ågren, 2016)

Efternamn på filmregissör, år när filmen hade premiär.
Ex: (Scott, 2001)


Tabeller, diagram, kartor, illustrationer o likn

Om du lägger in egna tabeller, diagram el likn - med ett gemensamt ord: illustrationer - ska du skriva en rubrik ovanför varje illustration. Framför rubriken skriver du Fig 1 , Fig 2, Fig 3 osv.
Ex. Fig. 1 15-åringars besök vid Ungdomsmottagningen i Halmstad jan-jun 2017

Andras tabeller, diagram, kartor, illustrationer o likn 
Skriv en rubrik ovanför varje illustration direkt följt av en källhänvisning. Framför rubriken skriver du Fig. 1, Fig. 2 osv.
Ex: Fig. 1 Tabell, Sparande och krediter i Falun 1820-1920 ( Lilja, 2004, s 60)
Källan måste finnas med i Källförteckningen.

Kartor
Rubriken kan sättas över eller under kartan, den variant som du anser är bäst.
Ex: Fig. 1 Karta - Slaget vid Brunkeberg (Generalstabens litografiska anstalt)
Källan måste finnas med i Källförteckningen.

Använder du andras illustrationer såsom foton o likn måste du ha tillåtelse från upphovsmannen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Kyttä
Sidan uppdaterad den 28 mars 2019