JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Anpassad gymnasieskola / Osbecksgymnasiet / Bibliotek / Källhänvisningar

Källhänvisningar

 

Källhänvisningar

När du i ditt arbete/din text återger fakta från någon av dina källor, ska du alltid kunna hänvisa till rätt källa. I källhänvisningen skriver du då endast viss info till läsaren. Därefter kan läsaren hitta mer info om denna källa i Källförteckningen.

Hänvisningen måste vara exakt och ange den sida (om det handlar om sidor) där citatet återfinns.

När du gör en källhänvisning kan du välja mellan två metoder:

Harvardsystemet = Parentes direkt efter det avsnitt där du har återgivit fakta från en källa: Ex. (Strömquist, 2014, s. 27)

Oxfordsystemet dvs fotnot = Upphöjd siffra efter faktatext från en källa. För att infoga en siffra i texten ställer du markören där du vill ha källhänvisningen, går in i Referenser och därefter Infoga fotnot i Word. Längst ner på sidan får du samma siffra, och där skriver du källan enligt Exempel på källhänvisningar nedan. Obs! I en fotnot ska källhänvisningen inte skrivas inom parentes!

Fråga din lärare vilket av dessa två system du ska använda!

Fråga bibliotekarien om något är oklart!

 

Exempel på källhänvisningar i text

Böcker och tidskrifter
Författarens efternamn, bokens/tidskriftens utgivningsår.
Ex: (Svensson, 2014, s 88)

Är boken en sammanställning gjord av en redaktör - se efter vem som har författat det kapitel du hänvisar till som källa.

Ibid Om du ska hänvisa till samma källa i noter direkt efter varandra
- skriv t.ex. (Ibid., s 90)
Ibidem=latin"på samma ställe", förkortas ibid. Det får inte komma någon annan källa emellan vid användning av ibid.

Tidningar
Artikelförfattarens efternamn, tidningens utgivningsdatum/år
Ex. (Helmerson, 2015-03-26)

Databaser
Textförfattarens efternamn alt. sökord om ingen författare finns, databas
Ex. (Bergman, NE)

Om du använder Landguiden när du skriver om ett land och du inte finner någon textförfattare: skriv endast Landguiden i källhänvisning om all din text handlar om samma land.

Om du använder Författarlexikon Alex när du skriver om ett ämne och du inte finner någon textförfattare: skriv endast Alex i källhänvisning om all din text handlar om samma ämne.

Webbsajter
Textförfattarens efternamn, år när texten är uppdaterad.
Ex. (Parmfelt, 2015)
Saknas författare anger du titeln på sajten.
Ex: (Härliga Hjörnered, 2016)

Adressen till sajten hittar läsaren i din Källförteckning.

Muntlig källa
Titel på radio/TV-program, år.
Ex: (Världens historia, 2015)

Efternamn på intervjuad person samt år när intervjun gjordes.
Ex: (Ågren, 2016)

Efternamn på filmregissör, år när filmen hade premiär.
Ex: (Scott, 2001)


Tabeller, diagram, kartor, illustrationer o likn

Om du lägger in egna tabeller, diagram el likn - med ett gemensamt ord: illustrationer - ska du skriva en rubrik ovanför varje illustration. Framför rubriken skriver du Fig 1 , Fig 2, Fig 3 osv.
Ex. Fig. 1 15-åringars besök vid Ungdomsmottagningen i Halmstad jan-jun 2017

Andras tabeller, diagram, kartor, illustrationer o likn 
Skriv en rubrik ovanför varje illustration direkt följt av en källhänvisning. Framför rubriken skriver du Fig. 1, Fig. 2 osv.
Ex: Fig. 1 Tabell, Sparande och krediter i Falun 1820-1920 ( Lilja, 2004, s 60)
Källan måste finnas med i Källförteckningen.

Kartor
Rubriken kan sättas över eller under kartan, den variant som du anser är bäst.
Ex: Fig. 1 Karta - Slaget vid Brunkeberg (Generalstabens litografiska anstalt)
Källan måste finnas med i Källförteckningen.

Använder du andras illustrationer såsom foton o likn måste du ha tillåtelse från upphovsmannen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Kyttä
Sidan uppdaterad den 28 mars 2019