JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Anpassad gymnasieskola / Osbecksgymnasiet / Bibliotek / Källkritik

Källkritik

I dagens digitala värld där information flödar fritt och snabbt är det viktigare än någonsin att vara källkritisk. Källkritik handlar om att granska och bedöma de källor vi hämtar information från för att säkerställa att de är tillförlitliga, korrekta och opartiska.

I en källkritisk undersökning brukar man utgå från de fyra källkritiska kriterierna:

Äkthet: Kontrollera att källan är vad den utger sig för att vara, d.v.s. att den är äkta och inte en förfalskning. Se vem som är upphovsman – privatperson, forskare, myndighet? – och om det finns relevant kontaktinformation till denne.

Tid: Kolla upp när källan publicerades eller senast uppdaterades. Ibland kan äldre källor vara mindre relevanta för dagens frågor och händelser. Se till att använda aktuell och uppdaterad information.

Beroende: Undersök om källan är beroende av andra källor. Är det en sekundärkälla eller kanske till och med tredjepartskälla? Oftast är det bäst att gå till primärkällan och citera den i stället.

Tendens: Fundera över om källan är opartisk eller om den kan vara tendentiös, d.v.s. påverkad av någon intressegrupp, politisk agenda eller ekonomiska motiv. Leta efter eventuella kopplingar eller sponsringar som kan styra innehållet i en viss riktning.

Kom ihåg att använda flera olika källor för att få en balanserad helhetsbild av ämnet ni undersöker.

Vänd er till bibliotekarien om ni har frågor eller behöver hjälp!

 

Ordlista

Upphovsman – Författaren eller den som står bakom publiceringen av en källa. Kan t.ex. vara en privatperson, forskare eller myndighet.

Primärkälla – Ny vetenskaplig information som inte har publicerats tidigare, t.ex. i form av forskningsrapporter, doktorsavhandlingar eller tidskriftsartiklar.

Sekundärkälla – Källa som utgår från redan publicerad forskning (alltså en primärkälla).

Tredjepartskälla – Kan t.ex. vara en blogg som citerar en tidningsartikel (sekundärkälla) baserad på fakta från en primärkälla. En tredjepartskälla godkänns sällan eller aldrig som fullvärdig källa i formella sammanhang inom utbildning och yrkesliv. Den kan dock vara bra för att hitta primärkällan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Kyttä
Sidan uppdaterad den 7 augusti 2023