Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Elev och förälder / Reseersättning

Reseersättning

Rätt till färdbevis

Elever som studerar heltid är kostnadsfritt berättigad att erhålla färdbevis på kollektivt färdmedel för dagliga resor till och från skolan om färdvägen överstiger sex kilometer.

Som färdbevis på kollektivt färdmedel tilldelas eleven ett ”Gymnasiekort” på Hallandstrafikens busslinjenät. Andra färdbevis kan komma ifråga om avståndet mellan Laholm stad och studieorten överstiger 35 kilometer.

Vid en bedömning av vilken adress som utgör elevens hemadress är det elevens folkbokföringsadress som används som utgångspunkt. Ersättning utgår inte vid växelvis boende.

Vill du veta mer eller ansöka om reseersättning, kontakta receptionen på Campus Laholm.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan uppdaterad den 17 oktober 2019

Kontakt

Reception Campus Laholm
Växel: 0430-155 22
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Blankett