Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Intagningsenheten / Intagningsregler

Intagningsregler

Behörighet

Du är behörig att söka till ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan (gäller även fristående gymnasieskolor) om:

 • du har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper
 • du inte redan har gått en fullständig utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB)
 • du fyller högst 19 år det år utbildningen startar

Urval

Om det finns fler sökande än platser görs urval enligt följande:

 1. Betygspoäng (summan av de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg)Betygsvärden:
  MVG (Mycket väl godkänd) =20
  VG (Väl godkänd) =15
  G (Godkänd) =10
  10 poäng extra ges till elev som studerat vid Osbecksgymnasiets individuella program och som söker till ett nationellt program vid Osbecksgymnasiet

 2. Valrangordning, d v s i vilken ordning du valt programmen

Fri kvot

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska finnas för elever som på grund av särskilda skäl (medicinska, sociala el dyl) bör få företräde framför övriga sökande. Behörighetskravet gäller även de som tas in via den fria kvoten.

Sekretess

Ansökningshandlingar och bilagor som lämnats till gymnasieintagningen är alltid offentliga.

Vart får du söka

Om utbildningen finns i din hemkommun är det dit du har rätt att söka.

Du kan söka gymnasieutbildning på annan ort:

 • om det nationella programmet eller inriktningen inte finns i hemkommunens gymnasieskolor eller,
 • om programmet är riksrekryterande (öppet för sökande från hela landet), eller
 • om du är godkänd som elev på riksidrotts-gymnasium, eller
 • om du vill söka ett program på en fristående gymnasieskola (alltid riksrekryterande - under förutsättning att skolan är godkänd för bidrag).

Frisökning

Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att som elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns gymnasieskola (andrahands-mottagning). Frisökningen gäller för nationella program med nationella inriktningar. Du kan inte söka till Specialutfornmade program eller lokala inriktninagar med Frisök.

Andrahandsmottagning innebär att anordnarkommunen i första hand ska ta emot alla behöriga sökande från den egna kommunen eller samverkansområdet och från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning. I mån av plats tas sedan elever emot med frisökning.

Vänd dig till intagningsenheten eller någon av våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor kring vilka regler som gäller!

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan uppdaterad den 24 maj 2010