JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Profiler / Risk- och säkerhetsprofil

Risk- och säkerhetsprofil

Profilen Risk- och Säkerhet har tagits fram i nära samarbete med räddningstjänsten Laholm. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av brandmannayrket men även de andra blåljusverksamheterna som polis och ambulans

Du som läser Risk- och säkerhetsprofiulen har möjlighet att inom ramen för Osbecksmodellen eller feriearbete sommarjobba som strandvärd under åk 1 och åk2. Efter genomförd utbildning kan du bli erbjuden att arbeta som sommarvikare alternativt söka ordinarie tjänst som RIB-brandman.

Utbildningen läses i dagsläget under tre gymnasieår och kursen är både teoretisk och praktisk i en varierad blandning. Den innefattar både föreläsningar och praktiska övningar, egna arbeten, filmvisningar, studiebesök och mycket mer. 

Kurser

 • Brand och räddning 200 p
 • Akutomhändertagande 100 p

 

Brand och räddning

Det här ingår i kursen Brand och räddning

 • Regler för brandskydd i byggnader och grunderna i ett systematiskt brandskyddsarbete.
 • Brandbekämpningsresurser inom räddningstjänsten, till exempel kommunens räddningstjänst.
 • Åtgärder för att förhindra och mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö vid brand i byggnad.
 • Faktorer som ligger bakom en brands uppkomst och vad som styr spridningen av en brand.
 • Brandbekämpningsutrustning, till exempel räddningstjänstens fordon och utrustning, handbrandsläckare, brandfilt.
 • Räddningstjänstens yrkesroller och arbetsuppgifter.
 • Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i samband med bekämpande av en brand.

 

Akutomhändertagande

Det här ingår i kursen Akutomhändertagande

 • Lagar och andra bestämmelser som styr räddningstjänsten.
 • Prehospitalt omhändertagande av drabbade enligt L-ABCDE-principen.
 • Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna.
 • Grunderna för hjärt-lungräddning och akut omhändertagande av barn.
 • Sjukdomsfall viktiga att känna till, till exempel epilepsi, diabetes, allergier.
 • Akut omhändertagande avseende anatomi, fysiologi, kinematik och skadelära.
 • Fysiska, psykiska och sociala krav som kan påverka hälsa och arbetsinsats.
 • Bemötande av människor i olika olyckssituationer.

Frisk och normal grundfysik

Du som väljer Risk- och säkerhetsutbildningen måste vara frisk och ha en normal grundfysik. Fysiken rent muskelmässigt har de flesta, och med lite vilja och samarbete går allt att lösa. Konditionen måste däremot vara god och underhållas regelbundet. 

Möjliga vidarutbildningar

Skydd mot olyckor, 2 år

En eftergymnasial utbildning som anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och riktar sig till att bli heltidsbrandman eller jobba med annat säkerhetsarbete. 

Läs mer på www.msbmyndigheten.se

Brandingenjör, 4 - 5 år

Mer info på www.brandingenjör.lth.se

Kursen genomförs i nära samarbete med Räddningstjänsten

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan granskad den 14 januari 2020