Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Program och Profiler / El- och energiprogrammet

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

El- och energiprogrammet

 

El- och energiprogrammet ger dig grundläggande kunskaper för arbete med elinstallationer samt tekniska och teoretiska kunskaper inom automation. Lägger du till fokusering på språklig och social kompetens får du en utbildning, som ger dig god grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.

Elprogrammet är inte bara inkörsporten till yrken inom elinstallation, elektronik och styr- och reglerteknik. Genom tilltagande datorisering och automatisering har även nya arbetsområden tillkommit, som breddar dina möjligheter på arbetsmarknaden. Ämnena ellära och elkunskap är grundläggande i utbildningen, och har kopplingar till de flesta övriga ämnen. Matematiska beräkningar utgör också en viktig del i alla el-ämnen.

I utbildningen får du öva upp din sociala förmåga och servicekänsla, då många arbetsuppgifter i arbetslivet innebär omfattande kundkontakter. Säkerhetstänkande prioriteras under hela utbildningen. Studierna i skolan är självständiga med frihet under ansvar och består mestadels av laborationer, problemlösning och felsökning. Programmet blandar praktik och teori så du får rätt kompetens som krävs i arbetslivet.

 

Inriktning-Elteknik


Inriktningen ger en bred kompetens och leder bl. a. till arbeten med allt från vanliga elinstallationer till automation inom tillverkningsindustrin, säkerhet med larmsystem och tele- och datakommunikation med bredband och fiberoptik. Yrket är ansvarsfullt och innebär en hel del kontakt med andra människor. Många gånger är du ditt företags ansikte utåt. Typiskt för ämnet elinstallation är att i förväg kunna bilda sig en uppfattning om hur en ny installation skall se ut, fungera och framställas. Du får kunskap om materialens egenskaper och lär dig också att bygga om redan existerande system samt felsökning och felavhjälpning. Ämnet följer teknikutvecklingen men också aktuella bestämmelser vad gäller miljö- och säkerhetsfrågor. Karakteristiskt för allt arbete med el är kraven på säkerhet eftersom ett enda misstag kan orsaka skador både på person och sak.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan uppdaterad den 17 oktober 2019

Kontakt

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Programblad

Sociala medier