Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Program och Profiler / Estetiska programmet

Estetiska programmet

På estetiska programmet på Osbecksgymnasiet har vi intriktning Film/TV, Animering och Foto. Du kan fördjupa dig i något av inriktningarna men du får prova på alla. Utöver de programspecifika ämnena läser estetiska programmet enligt samhällsprogrammet.

Varför ska jag gå Estet på Osbeck?

  • Som alla andra teoretiska program är Estetiska programmet högskoleförberedande. När intresset är stort påverkar det ofta betyget, vilket kan ge en fördel när du söker till högskola.
  • Hos oss börjar vi med de estetiska ämnena direkt. I kursplanen som finns till höger kan du se hur de olika kurserna är fördelade
  • Även om du valt en inriktning, finns det möjlighet att prova på lite av varje. Vi har inga vattentäta skott mellan de olika medierna.
  • Du får grundläggande kunskaper i grafiska verktyg för att kunna marknadsföra dig själv och dina produktioner
  • Vi är ett litet program på en förhållandevis liten skola. Det gör att vi har möjlighet att skapa en mer individuellt anpassad utbildning utifrån de intresse och förkunskaper som finns.
  • Vi må vara små, men våra lärare har ett stort kontaktnät. För att ge vårt program den tyngd vi vill, använder vi oss ofta av gästföreläsare och studiebesök.
  • Det är så himla roligt med film, animering och foto.

Film och TV-produktion

Film/TV omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala tekniken har förändrat såväl produktionstekniken som berättandet och har skapat nya distributionsformer för rörliga bilder. 

Hos oss du dig hur du arbetar i olika roller inom Film och TV. Vi går igenom alla de olika moment som krävs för att skapa ett fungerande bildberättande i detta och anslutande medier. Vissa kurser läser du tillsammans med inriktning Animering. 

Film/Tv är en branch som växt på många sätt. Många företag inser att det är detta medie som krävs för att lyfta fram sin verksamhet och på TV finns det en stor brist inom vissa yrkesområde. 

Animering

På inriktningen Animering lär du dig animera från grunden. Det innebär att vi testar många olika metoder som ex leranimation, både digitalt och fram-by-frame. Bland annat dramaturgi och manusskrivning görs tillsammans med inriktningen Film/Tv. Vi strävar alltid mot att använda skarpa uppdrag i utbildningen

Animering används i många olika brancher och sammanhang. Inte minst inom reklam och spelbranchen. På vår inriktning får du en bra grund för vidare arbete och/eller studier.

Foto

Fotografisk bild blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats.

På inriktningen Foto lär du dig fotografering från grunden. Vi går igenom fotografering inom flera olika område som ex studio, journalistik, 360, mode, arrangemang och många fler. Vi strävar hela tiden mot att försöka använda oss av skarpa uppdrag i utbildningen.

Att ha kunskapen att fotografera är något som är en fördel oavsett vilken väg i livet som tas efter gymnasiet. Det finns naturligtvis stor konkurrans  som traditionell fotograf men marknaden har breddats. Vi försöker öppna upp tanken mot bland annat medieproduktion och spelbranschen. 

Entreprenörskap

Under hela din utbildning kommer vi att ha entreprenörskap i tankarna. Målet är att du kommer att få de kunskaper om företagande för att kunna gå vidare och öka dina chanser att få en hållbar karriär med ditt uttryck.

Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Framtiden

Eftersom vårt estetiska program är inriktat mot medier, finns det en mängd olika vägar att gå efter gymnasiestudierna. I programbladet som finns till höger hittar ni lite exempel på detta.

Men även om du inte vill studera vidare, eller om du väljer en helt annan väg att fortsätta, så har du ändå fått ett fantastiskt sätt att uttrycka dig, som du kommer att ha nytta av oavsett vilken väg du väljer att gå.

Välkomna till oss!

Filminspelning

Redigering av film

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan uppdaterad den 19 november 2018

Kontakt

Film & Tv/Animation

Fredrik Olsson
Direkt: 0430-153 16

Media/marknadsföring

Cattis Ahlgren
Direkt: 0430-153 16

Studie- och yrkesvägledare

Jannica Karlsson
Växel: 0430-15000
Direkt: 0430-26500
Mobil: 0705-797964
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Information

Sociala medier