Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Program och Profiler / Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

 

Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som inte har blivit behöriga till ett nationellt program. Det finns fem olika inriktningar som förbereder eleverna till fortsatta studier eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat Val (IMR)

Programinriktat Val är för dig som behöver några betyg för att komma in på ett nationellt program. Tanken är att du ska bli behörig så snabbt som möjligt. Du måste ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk och matematik eller engelska. Du följer undervisningen på det program du valt, samtidigt som du läser det ämne du fattas från grundskolan. Denna inrikting måste du ansöka till och det finns särskilda behörighetskrav, så därför är det bra om du tar hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Yrkesintroduktion

Denna inriktning syftar till att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till en yrkesutbildning. Utbildningen kan utformas till en grupp och är då sökbar. Man kan även utforma den för en enskild elev. Även elever från grundsärskolan kan gå denna inriktning.

Individuellt alternativ

Detta alternativ riktar sig till elever som ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas individuellt och utformas efter varje elevs behov. Individuellt alternativt är även öppet för elever från grundsärskolan.

Språkintroduktion

Programmet ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Syftet är att de ska kunna gå vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Denna inriktning utformas helt efter den enskilde elevens behov.

Välkommen till Introduktionsprogrammet!

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan uppdaterad den 17 oktober 2019

Kontakt

Rektor Osbecksgymnasiet

Peter Henninger
Växel: 0430-15000
Direkt: 0430-15523
Mobil: 070-2152246
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Programblad

Sociala medier