JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Program / Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Välkomna till Introduktionsprogrammet!

Ibland blir saker inte riktigt som det var tänkt. Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som inte har blivit behörig till ett nationellt program. 

Varför ska du läsa Introduktionsprogrammet på Osbeck?

  • Individuell studieplan för varje elev
  • Kan kombinera studier och praktik
  • Återkommande vägledningssamtal med studie och yrkesvägledare (vägledningssamtal)

Vem är du som söker till Introduktionsprogrammet?

  • Du saknar ett eller flera grundskolebetyg
  • Du vill bli behörig på arbetsmarknaden
  • Du vill bli behörig för vidare studier av något slag

Vi är alla olika

Våra elever kommer ifrån olika bakgrunder och har olika framtidsmål. Vi är helt enkelt alla olika. Därför präglas utbildningen av ett flexibelt och lösningsbaserat arbetssätt.

Din utbildning blir individuellt utformad och följs upp vid våra vägledningssamtal. Varje elev blir sedd, får stöttning och blir handledd under sin skolgång utifrån sina behov. 

Programinriktat Val (IMV)

Programinriktat Val är för dig som behöver några betyg för att komma in på ett nationellt program. Tanken är att du ska bli behörig så snabbt som möjligt. Du måste ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk och matematik och/eller engelska samt 3-4 andra ämnen (ska totalt vara 6 godkända ämnen). 

Du följer undervisningen på det program du valt, samtidigt som du läser det ämne du fattas från grundskolan. Denna inriktning måste du ansöka till och det finns särskilda behörighetskrav, så därför är det bra om du tar hjälp av din studie- och yrkesvägledare

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig osm vill bli behörig till ett yrkesprogram eller som vill förbereda dig för arbetsmarkanden. Genom arbetsplats- och/eller skolförlagd utbildning förberedes du för arbete. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du inte har betyg i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Individuellt Alternativ (IMA)

Individuellt Alternativ passar dig som vill bli behörig till ett nationellt program. Du kanske behöver läsa i lugnare takt eller känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden. Målsättningen är att du ska förberedas för gymnasiet, annan utbildning eller arbetslivet. Utbildningen utformas utifrån dina önskemål och behov. 

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är den inriktning som fokuserar på det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Här läser du som är nyanländ i Sverige. Målet är att du ska bli behörig för att kunna gå vidare till ett nationellt program på gymnasieskolan eller annan utbildning. 

Vad händer efter utbildningen?

  • Nationellt program
  • Vuxenutbildning
  • Folkhögskola
  • Förberedelser till att komma ut på arbetsmarknaden
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan uppdaterad den 18 december 2020