Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Program och Profiler / Naturvetenskapsprogrammet

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Naturvetenskapsprogrammet

Vill du lära dig mer om naturvetenskap, miljö och matematik skall du välja det naturvetenskapliga programmet. Då får du en bred utbildning, som kan ligga till grund för fortsatta studier inom data, matematik, naturvetenskap och teknik samt behörighet att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

Kunskaperna du får kommer du att ha stor glädje och nytta av vad du än väljer att göra i livet. Programmet skall ge dig kunskaper om livets villkor, öka din förståelse för sammanhang i naturen samt utveckla din förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och andra problemställningar. Du får ta del av gymnasieskolans mest omfattande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik.

I kurserna ingår laborationer, exkursioner och studiebesök. Programmet ger en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier inom flera områden. Första året läser du ett gemensamt år. Inför årskurs två väljer du mellan följande inriktningar.

Inriktning – Naturvetenskap

Utbildningen ger dig fördjupade studier inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Utbildningen ger också förkunskaper till universitets- och högskoleutbildningar inom alla områden och bredast möjliga behörighet. I inriktningen ingår följande kurser:
biologi 2, fysik 2, kemi 2 och matematik 4. Dessutom läser du miljö- och energikunskap.

Inriktning – Naturvetenskap och samhälle

Utbildningen ger dig fördjupade studier inom ämnena biologi, matematik, samhällskunskap och geografi. Utbildningen ger också förkunskaper till universitets- och högskoleutbildningar inom de flesta områden och en bred behörighet. I inriktningen ingår följande kurser:
biologi 2, samhällskunskap 2 och geografi 1. Dessutom läser du miljö- och energikunskap, matematik 4 och entreprenörskap.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan uppdaterad den 17 oktober 2019

Kontakt

Kerstin Seger
Växel: 0430-15000
Direkt: 0430-151 86
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Mario Goude
Växel: 0430-15000
Direkt: 0430 - 151 86
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Programblad

Sociala medier