JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Program / Naturvetenskaps programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Välkomna till Naturvetenskapliga programmet!

Vill du lära dig mer om naturvetenskap, miljö och matematik skall du välja det naturvetenskapliga programmet. Då får du en bred utbildning, som kan ligga till grund för fortsatta studier inom data, matematik, naturvetenskap och teknik samt behörighet att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

Kunskaperna du får kommer du att ha stor glädje och nytta av vad du än väljer att göra i livet. Programmet skall ge dig kunskaper om livets villkor, öka din förståelse för sammanhang i naturen samt utveckla din förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och andra problemställningar. Du får ta del av gymnasieskolans mest omfattande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik.

I kurserna ingår laborationer, exkursioner och studiebesök. Programmet ger en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier inom flera områden. Första året läser du ett gemensamt år. Inför årskurs två väljer du mellan följande inriktningar.

Inriktning – Naturvetenskap

Utbildningen ger dig fördjupade studier inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Utbildningen ger också förkunskaper till universitets- och högskoleutbildningar inom alla områden och bredast möjliga behörighet. I inriktningen ingår följande kurser:
biologi 2, fysik 2, kemi 2 och matematik 4. Dessutom läser du miljö- och energikunskap.

Inriktning – Naturvetenskap och samhälle

Utbildningen ger dig fördjupade studier inom ämnena biologi, matematik, samhällskunskap och geografi. Utbildningen ger också förkunskaper till universitets- och högskoleutbildningar inom de flesta områden och en bred behörighet. I inriktningen ingår följande kurser:
biologi 2, samhällskunskap 2 och geografi 1. Dessutom läser du miljö- och energikunskap, matematik 4 och entreprenörskap.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan uppdaterad den 18 december 2020